The influence of results in various types of climbing on the result in the Olympic Climbing Combined at the 2018 World Cup (men)

Анотація
Climbing will be presented at the 2020 Olympic Games as an independent competitive discipline in the "Climbing Combined" format, which will include all competitive disciplines. The aim of the study: identifying the relationship between the ranking in certain types of sports climbing and the ranking in the Olympic discipline of climbing "Climbing Combined" in men according to the results of the 2018 World Cup. Material and methods. The study involved 87 climbers (men) who took part in the 2018 World Cup. The data presented in the competition protocols on lead, speed, bouldering and Climbing Combined were summarized (places occupied by the athlete, points were awarded to him to summarize the results). Pearson's correlation analysis was performed to identify the relationship between rating in various climbing disciplines and Climbing Combined rating. Using the analysis of variance, the effect of the results in various disciplines on the result in Climbing Combined was determined. Сходження буде представлено на Олімпійських іграх 2020 року як самостійна змагальна дисципліна у форматі "Комбіноване сходження", що включатиме всі змагальні дисципліни. Мета дослідження: виявлення взаємозв'язок між рейтингом у певних видах спортивного скелелазіння та рейтингом в олімпійській дисципліні скелелазіння "Комбінування підйому" у чоловіків за результатами Кубка світу 2018 року. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 87 альпіністів (чоловіків), які брали участь у Кубку світу 2018 року. Дані, представлені в протоколах змагань щодо свинцю, швидкості, боулдермінгу та альпінізму, були узагальнені (місця, які займав спортсмен, йому нараховувались бали для підведення результатів). Кореляційний аналіз Пірсона був проведений для виявлення взаємозв'язку між рейтингом у різних дисциплінах скелелазіння та комбінованим рейтингом скелелазіння. За допомогою дисперсійного аналізу було визначено вплив результатів з різних дисциплін на результат у комбінованому підйомі. Скалолазание будет представлено на Олимпийских играх 2020 года как самостоятельная соревновательная дисциплина в формате «Скалолазание комбинированное», в которое войдут все соревновательные дисциплины. Цель исследования: выявление взаимосвязь между рейтингом в отдельных видах спортивного скалолазания и рейтингом в олимпийской дисциплине скалолазания «Комбинированное восхождение» у мужчин по результатам ЧМ-2018. Материал и методы. В исследовании приняли участие 87 альпинистов (мужчин), принявших участие в ЧМ-2018. Данные, представленные в протоколах соревнований по отрыву, скорости, боулдерингу и комбинированному лазанию, были суммированы (места, занятые спортсменом, ему начислялись баллы для подведения итогов). Корреляционный анализ Пирсона был проведен для выявления взаимосвязи между рейтингом в различных дисциплинах скалолазания и рейтингом комбинированного скалолазания. С помощью дисперсионного анализа было определено влияние результатов в различных дисциплинах на результат в комбинированном лазании.
Опис
Ключові слова
climbing, bouldering, speed climbing, lead climbing, Climbing Combined, скелелазіння, боулдерінг, швидкісне скелелазіння, свинцеве сходження, сходження комбіноване, скалолазание, боулдеринг, скоростное лазание, восхождение на свинец, скалолазание комбинированное
Цитування
The influence of results in various types of climbing on the result in the Olympic Climbing Combined at the 2018 world cup (Men) / Zh. Kozina, N. Uvarova, H. Kniaz [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. 2020. – Vol. 20 (1), Art 34. – Pp. 255–261.