Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання факультету початкового навчання. 2023-2024 н.р. (2 семестр)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання факультету початкового навчання денної та заочної форми навчання. The manual presents the program, as well as materials that will help in organizing and conducting distance continuous propaedeutic pedagogical practice of applicants of the first (Bachelor's) level of higher education of the third year of study of the Faculty of primary full-time and part-time education.
Опис
Ключові слова
вчитель початкових класів, педагогічна практика, дистанційний освітній процес, освітнє середовище, primary school teacher, pedagogical practice, distance education process, educational environment
Цитування
Філатова Л. С. Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання факультету початкового навчання. 2023–2024 н. р. (2 семестр) : спец. 013 Початкова освіта : навч.-метод. посіб. для викл. і здобувачів вищ. освіти пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 198 с. : табл.