АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
Анотація
Адаптація до навчання містить у собі низку характерних особливостей. На етапі становлення молодшого шкільного віку відбувається безпосереднє формування особистості як учасниці суспільних відносин. Освітні заклади – це базові інститути дитячої адаптації. Під час перебування в них дитина отримує необхідні навички взаємодії із соціумом, довкіллям, засвоює матеріал із навчальних предметів. Від успішності адаптації до навчання залежить майбутнє дитини, рівень її компетенцій, адже початкова шкільна освіта створює фундаментальні умови формування особистості на різних етапах життєдіяльності. Adaptation to learning contains a number of characteristic features. At the stage of formation of primary school age, the personality is directly formed as a participant in social relations. Educational institutions are the basic institutions of children's adaptation. During their stay, the child receives necessary skills of interaction with society, the environment, learns material from educational subjects. The future of the child depends on the success of adaptation to learning, the level of his competences, because primary school education creates fundamental conditions for the formation of personality at various stages of life.
Опис
Ключові слова
адаптація, молодший шкільний вік, навчання, воєнний стан, adaptation, junior school age, teaching, martial law
Цитування
Купіна І. О. Актуальні питання адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчання в умовах воєнного стану / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти : зб. тез ІV Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., Київ, 25 жовт. 2022 р. / [за заг. ред. С. Л. Лондар]. – Київ, 2022. – С. 63–65.