Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 146
 • Документ
  Вплив словникової роботи на сприйняття старшими дошкільниками змісту художніх творів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Максимова, О. Р.; Коваленко, О. М.
  Авторами досліджено вплив словникової роботи на сприйняття старшими дошкільниками змісту художніх творів. The authors investigated the influence of vocabulary work on the perception of the content of artistic works by older preschoolers.
 • Документ
  Аналіз підручника з читання для учнів початкової школи Латвії
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Сирота, А. Р.; Ємець, А. А.
  Авторами здійснено аналіз підручника з читання для учнів початкової школи Латвії (Zenta Anspoka "Latviešu valoda"). The authors analyzed the reading textbook for Latvian elementary school students (Zenta Anspoka "Latviešu valoda").
 • Документ
  Особливості зображення лікарів у творах української дитячої літератури
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Світлична, А. С.; Ємець, А. А.
  У статті проаналізовоно твори української дитячої літератури, в яких наявний образ лікаря, опис зовнішності, поведінки, діяльності. На думку авторів, знайомство з різноманітними творами цієї тематики збільшує шанси дітей перебороти страх перед відвідуванням лікаря та дійти до висновку, що лікарі – люди, які хочуть допомогти. The article analyzes works of Ukrainian children's literature in which there is an image of a doctor, a description of his appearance, behavior, and activities. According to the authors, familiarization with various works on this topic increases children's chances of overcoming their fear of visiting a doctor and coming to the conclusion that doctors are people who want to help.
 • Документ
  Дистанційне навчання – не вирок: як зробити онлайн-уроки цікавими
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Стаханова, Є. О.; Ємець, А. А.
  Здійснено огляд інтерактивних засобів для проведення онлайн-уроку. Запропоновано найбільш зручні програми та сервіси для звичайного вчителя, апробовані авторами на практиці. An overview of interactive tools for conducting an online lesson was carried out. The most convenient programs and services for an ordinary teacher, tested by the authors in practice, are offered.
 • Документ
  Інтерактивний плакат на уроках літературного читання: перспективи та можливості
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Рижих, М. С.; Оксень, А. О.; Ємець, А. А.
  Розглядаючи можливості впровадження різноманітних технологій у початковій школі, автори зупинилися на інтерактивному плакаті, як найбільш перспективному, з дидактичної точки зору. Considering the possibilities of implementing various technologies in elementary school, the authors decided on an interactive poster as the most promising from a didactic point of view.