Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації визначають процедуру написання й захисту кваліфікаційної роботи відповідно до вимог професійної підготовки майбутнього фахівця соціальній галузі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 231 "Соціальна робота" у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Methodological recommendations determine the procedure for writing and defending qualification work in accordance with the requirements of professional training of the future specialist in the social sphere at the first (bachelor's) level higher education specialty 231 "Social Work" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційні роботи, методичні рекомендації, qualification works, methodological recommendations
Цитування
Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ф-ту соц. і поведінков. наук, спец. 231 Соціальна робота / М. П. Васильєва, Н. Д. Кабусь, І. А. Романова, І. О. Шеплякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 47 с.