Золотий перетин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто золотий переріз, який широко застосовується у природі та у математичних науках, наприклад, як: золотий прямокутник, спіраль Архімеда і інші випадки. Також такий принцип активно використовується у комп‘ютерній техніці та назиається «золотою комп‘ютеризацією». The article considers the golden section, which is widely used in nature and in mathematical sciences, for example, as: the golden rectangle, the spiral of Archimedes and other cases. Also, this principle is actively used in computer technology and is called "golden computerization".
Опис
Ключові слова
вивчення математики, "Золотий переріз", study of mathematics, "Golden Section"
Цитування
Галяс А. Золотий перетин / А. Галяс, О. Рой, І. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 182–184.