Конкурсний відбір як різновид порядку укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Об'єктивність проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників забезпечує рейтингове оцінювання їх діяльності, методика якого полягає у виявленні коефіцієнтів, що характеризують внесок викладача у навчальні, наукові та виховні процеси. The article deals with the competitive selection of scientific and pedagogical staff. The objectivity of competitive selection of scientific-pedagogical staff is ensured by the rating assessment of their activities, the methodology of which consists in identifying coefficients that characterise the teacher's contribution to the educational, research and training processes.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудовий договір, науково-педагогічні працівники, конкурсний відбір, аспірантські роботи, labor law, employment contract, scientific and pedagogical workers, competitive selection, postgraduate works
Цитування
Лиманський П. П. Конкурсний відбір як різновид порядку укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником / П. П. Лиманський // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 108–109.