Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІІ курсу. Спеціальність / Освітня програма : 013 Початкова освіта / Початкова освіта; 013 Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти; 016 Спеціальна освіта / Корекційна та інклюзивна освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики студентів 3 курсу факультету початкового навчання. Для викладачів і студентів педагогічних університетів. The manual presents the program, methodical recommendations, as well as materials that will help in the organization and implementation of remote continuous propaedeutic pedagogical practice of students of the 3rd year of the Faculty of Elementary Education. For teachers and students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, continuous propaedeutic pedagogical practice, institutions of general secondary education
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІІ курсу факультету початкового навчання. Спеціальність / Освітня програма : 013 Початкова освіта / Початкова освіта; 013 Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти; 016 Спеціальна освіта / Корекційна та інклюзивна освіта : метод. рек. для викл. і студ. пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [8-ме вид., переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 29 с.