Selecting Teaching Materials in Developing Middle School Students‘ Pronunciation Skills

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Teaching materials affect learners‘ understanding, motivation, and engagement. In teaching middle school students English pronunciation, the use of appropriate materials should not be underestimated, either. The choice of materials for developing pronunciation skills should comply with some criteria which take into account not only the general principles of teaching a foreign language, but also the nature of learning pronunciation. The study aims to define the criteria for selecting materials used in teaching English pronunciation. Навчальні матеріали впливають на розуміння, мотивацію та зацікавленість учнів. У навчанні англійської вимови учнів середніх класів не можна недооцінювати використання відповідних матеріалів. Вибір матеріалів для розвитку вимовних навичок повинен відповідати певним критеріям, які враховують не лише загальні принципи викладання іноземної мови, але й специфіку навчання вимови. Метою дослідження є визначення критеріїв для відбору матеріалів для навчання англійської вимови.
Опис
Ключові слова
middle school students, pronunciation skills, English language, teaching materials, учні середніх класів, вимовні навички, англійська мова, навчальні матеріали
Цитування
Chukhno O. Selecting Teaching Materials in Developing Middle School Students‘ Pronunciation Skills / O. Chukhno, K. Nazarenko // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 92–94.