Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Постійний URI для цієї колекції

Кафедра української лiтератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 161
 • Документ
  ТЕМА ПАМ'ЯТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПІСНІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Гармаш, Л. В.
  Тема пам'яті є однією з провідних у сучасних українських піснях, написаних під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Актуалізувалися такі аспекти цієї теми, як «вічна пам'ять героям», здобуття безсмертя в пам'яті народу, а також фіксація ключових дат і географічних назв. Колективна пам'ять народу, яка представлена в піснях, зберігає трагічні моменти війни, але водночас включає в семантичне поле концепту «пам'ять» поняття «любов» і «дім», які підтримують незламний дух опору ворогам і допомагають вистояти, вижити і врешті-решт перемогти. Memory is one of the leading themes in contemporary Ukrainian songs written during the full-scale Russian invasion of Ukraine. There have been actualised such aspects of this theme as «eternal memory of the heroes», gaining immortality in the memory of the people, and also record key dates and place names. The collective memory of the people, which is represented in the songs, preserves the tragic moments of the war, but at the same time includes in the semantic field of the concept of "memory" the concepts of «love» and «home», which support the unbreakable spirit of resistance to the enemies and help to survive, survive and eventually win.
 • Документ
  Дидактичний потенціал соціальних мереж при вивченні української мови як іноземної
  (International Scientific Unity, 2024-05-29) Веретюк, Т.
  Представлена розвідка розглядає дидактичний потенціал соціальних мереж для вивчення української мови як іноземної. This study examines the didactic potential of social networks for learning Ukrainian as a foreign language.
 • Документ
  До питання використання мультимедійних ресурсів на заняттях з української літератури
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2024-04-25) Веретюк, Т. В.
  У розвідці розглянуто використання мультимедійних ресурсів на заняттях з української літератури. This paper examines the use of multimedia resources in Ukrainian literature classes.
 • Документ
  До питання використання лексичних ігор на заняттях з української мови як іноземної
  (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", 2024-04-19) Веретюк, Т. В.
  У статті розглядається використання лексичних ігор на заняттях з української мови як іноземної. The paper examines the use of lexical games in Ukrainian as a foreign language classes.
 • Документ
  Огляд цифрових технологій для організації вивчення філологічних дисциплін
  (Національна академія Служби безпеки України, 2024-04-19) Веретюк, Т. В.
  У роботі подано огляд цифрових технологій організації вивчення філологічних дисциплін. The paper presents an overview of digital technologies for organizing the study of philological disciplines.