Цивільний захист як освітня компонента професійної освіти (з досвіду викладання в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сучасному етапі надзвичайної ситуації воєнного характеру особливого практичного значення набувають знання населення з цивільного захисту. Повномасштабне вторгнення актуалізувало для кожного українця усвідомлення готовності до будь-якого розвитку подій та небезпек. У відповідності до «Кодексу цивільного захисту України» всі категорії населення повинні отримувати навчання щодо дій в надзвичайних ситуаціях різного характеру. Для здобувачів всіх видів освіти таке навчання є обов’язковим. До 2014 р. відповідна навчальна дисципліна була нормативною для здобувачів вищої освіти ЗВО, але після розпорядження Кабінету Міністрів України у травні 2014 р. цивільний захист втратив статус обов’язкового курсу, і МОН України припинило здійснювати регулювання його викладання. Наприклад, сьогодні цивільний захист для здобувачів освіти ХНПУ ім. Г. С. Сковороди викладається як окремий модуль в межах інтегрованого курсу «Здоров’я та безпека людини». Для кожного факультету при викладанні модулю «Цивільний захист» враховується професійний вектор здобувачів освіти, зокрема пропонуються поглиблені тематичні заняття, методики організації позакласної роботи. Проте, обмежена кількість годин не дає можливості в повній мірі висвітлити теми цивільного захисту як компоненти професійної освіти. У підсумках зазначається, що створення ефективної та результативної системи освіти з цивільного захисту дозволить підняти рівень обізнаності здобувачів освіти, отримати відповідні компетентності, закріпити їх та застосовувати в подальшій професійній діяльності. In the conditions of war, knowledge of civil defense is important for the population. The full-scale invasion actualized for every Ukrainian the awareness of readiness for any development of events. In accordance with the "Civil Defense Code of Ukraine", all categories of the population must receive civil defense training. Such training is mandatory for students of all types of education. Until 2014, the corresponding academic discipline was normative for higher education applicants. In May 2014, the civil defense discipline lost its status as a mandatory course. The Ministry of Education and Science of Ukraine stopped regulating its teaching. The civil defense education system that existed until today was traditionally organized. The attitude of society to the relevant discipline became indifferent. One of the reasons is the peaceful policy direction of the Ukrainian state. The scope of the civil defense discipline in institutions of higher education was reduced, or the course was completely eliminated. For example, today civil defense is taught as a separate module within the integrated course "Human Health and Safety" for students of H. S. Skovoroda KhNPU. The professional vector of students’ education determines the peculiarity of the subject of the module. For example, at the faculty of preschool education, attention is focused on the algorithm of actions during emergency situations in which preschool children became participants. For future psychologists, the emphasis is on highlighting issues related to the provision of primary psychological assistance in emergency situations. An important component of the teaching of the civil defense module are topics devoted to the organization and methodology of extracurricular activities on relevant issues. In conclusion, it is noted that the creation of an effective system of education in civil defense will allow raising the level of awareness of education seekers, obtaining relevant competencies, consolidating them and applying them in further pedagogical activities.
Опис
Ключові слова
цивільний захист, освіта, компонента, навчальна дисципліна, надзвичайна ситуація, сivil рrotection, education, component, academic discipline, emergency situation
Цитування
Олійник О. Цивільний захист як освітня компонента професійної освіти (з досвіду викладання в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди) / О. Олійник, О. Солошенко, М. Васильєва // Новий Колегіум. – 2024. – № 1 (113). – С. 41–48.