DIAGNOSTICS OF CHILD’S DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group, Primedia eLaunch, Boston, USA
Анотація
A feature of modern educational technologies is thought out in every detail a model of joint pedagogical activity on design, organization and carrying out the educational process with the provision of comfortable conditions for both the children and the teacher. In this context, it becomes important use of diagnostic tools by a correctional teacher. According to research, diagnostics is a necessary component of practical activity, and teachers need a certain clarification regarding the differentiation of diagnostic contents and functions in psychological and pedagogical aspects. It is this actual problem that is highlighted in this monograph. In particular, the main features and peculiarities of the diagnostic activity of the correctional teacher in working with children of early, preschool and school age with and without psychophysical development disorders are revealed. Особливістю сучасних освітніх технологій є продумана до дрібниць модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення освітнього процесу із забезпеченням комфортних умов як для дітей, так і для педагога. У цьому контексті важливого значення набуває використання діагностичного інструментарію корекційним педагогом. Як свідчать дослідження, діагностика є необхідним компонентом практичної діяльності, а педагоги потребують певного роз'яснення щодо диференціації змісту та функцій діагностики в психолого-педагогічному аспекті. Саме цій актуальній проблемі і присвячена дана монографія. Зокрема основні риси та особливості діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями та без порушень психофізичного розвитку.
Опис
Ключові слова
educational process, educational technologies, correctional pedagogy, pedagogical diagnosis, psychophysical development, освітній процес, освітні технології, корекційна педагогіка, педагогічна діагностика, психофізичний розвиток
Цитування
Kazachiner O. Diagnostics of child’s developmental difficulties : monograph / O. Kazachiner, Yu. Boychuk, A. Halii ; H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – 163 p.