ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ВИРАЗИ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто фразеологізми та фразеологічні вирази як спосіб удосконалення мовлення учителя початкових класів. Використовуючи фразеологічні одиниці можна передати різні емоції, пояснити та конкретизувати чималу кількість багатогранних процесів, що відбуваються в житті. Зазначено, що мовлення вчителів початкових класів є показником їхніх професійних якостей, фактором, що впливає на їхнє визнання в освітньому просторі й суспільстві. Насичення мовлення фразеологізмами та фразеологічними виразами дозволить покращити професійну компетентність учителів початкових класів. The publication examines phraseology and phraseological expressions as a way of improving the speech of a primary school teacher. Using phraseological units, it is possible to convey various emotions, explain and specify a considerable number of multifaceted processes occurring in life. It is noted that the speech of primary school teachers is an indicator of their professional qualities, a factor affecting their recognition in the educational space and society. Enriching speech with idioms and phraseological expressions will improve the professional competence of primary school teachers.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, розвиток мовлення, початкова школа, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, phraseology, speech development, primary school, children of primary school age, student works
Цитування
Вороницька В. Фразеологізми та фразеологічні вирази як спосіб удосконалення мовлення учителя початкових класів / В. Вороницька, Є. Стаханова, В. Ушакова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 30.