Кафедра дизайну

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 69
 • Документ
  Текстиль у традиційному інтер’єрі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Аванесова, О. Е.
  У роботі розглядається роль текстилю в дизайні інтер'єру Майорки, його синтез з іншими елементами інтер'єру, властивості, функціональне значення і його застосування та збереження стародавніх традицій техніки ікат при оформленні різних фрагментів інтер'єру. The paper examines the role of textiles in the interior design of Mallorca, its synthesis with other interior elements, properties, functional significance and its application and preservation of the ancient traditions of the ikat technique in the design of various interior fragments.
 • Документ
  Основні підходи до розробки ілюстрації з урахуванням принципів в дизайні
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Катруха, В. Ю.
  У статті розглянуто підходи до створення ілюстрацій, композиційні норми. Досліджуються прийоми створення та основні етапи в роботі задля гармонійного та чіткого сприйняття глядачем. The article discusses approaches to creating illustrations, compositional norms. The methods of creation and the main stages in the work are studied for a harmonious and clear perception by the viewer.
 • Документ
  Ефективність використання інформаційного дизайну в освітніх плакатах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Бондаренко, С. А.
  В роботі досліджено яким чином використання інформаційного дизайну при розробці освітніх плакатів може вплинути на ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями, розглянуто основні елементи дизайну плакатів та особливості, які необхідно враховувати при його проектуванні. The article explores how the use of information design in the development of educational posters can affect students` ability to learn, and discusses the main components of poster design and the features that need to be considered during design.
 • Документ
  Особливості розробки дизайну сучасної дитячої літератури
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Хромченко, К. В.
  В роботі досліджено особливості створення сучасної дитячоїлітератури. Досліджуються характерні ознаки різних стильових підходів до розробки дизайну ілюстрацій. The work explores the peculiarities of creating modern children'sliterature. Characteristic features of different stylistic approaches to the developmentof illustration design are studied.
 • Документ
  Вплив антивоєнної пропаганди на формування національної свідомості та опору засобами плакату
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Александров, В. О.
  В роботі проведено аналіз досліджень на тему впливу антивоєнної пропаганди, яка може мати значний вплив на формування національної свідомості населення. Для того, щоб зрозуміти позитивні та негативні аспекти пропаганди розглянуто дослідження проведені у різних країнах світу. Також розглянуто особливості та методи проектування плакатів, а саме засоби їх створення і потенційній вплив. The work analyzes research on the impact of anti-war propaganda, it can have a significant impact on the formation of the national consciousness of the population. In order to understand the positive and negative aspects of propaganda, I reviewed studies conducted in different countries of the world. I will also consider the features and methods of poster design, namely the means of their creation and potential impact.