Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
У статті представлено аналіз психолого-педагогічних досліджень за темою. Виявлено місце групової роботи серед інших форм організації навчальної діяльності. Проаналізовано один з прийомів («проходження лабіринту») групової роботи старшокласників на уроках хімії. В статье представлен анализ психолого-педагогических исследований по теме. Выявлено место групповой работы среди других форм организации учебной деятельности. Проанализирован один из приемов ("прохождение лабиринта") групповой работы старшеклассников на уроках химии. This scientific paper gives the analysis of psychological and pedagogical research data on the given topic. The ranking of team working was specified among other organizational forms of learning activities. One of the techniques “Passing through the Labyrinth” used for the organization of the team working of senior pupils at the chemistry lessons has been analyzed.
Опис
Ключові слова
пізнавальна активність, групова робота, прийоми групової роботи, старшокласники, "проходження лабіринту", познавательная активность, групповая работа, приемы групповой работы, старшеклассники, "прохождение лабиринта", cognitive activity, team working, team working techniques, senior pupils, "passing through the labyrinth"
Цитування
Дорожко І. І. Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Новий Колегіум. – 2020. – № 1. – С. 60–64.