Особливості управління закладом освіти на основі особистісно зорієнтованого підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group (isg-konf.com)
Анотація
Особистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом освіти, це спрямованість управлінської діяльності, яка передбачає забезпечення і підтримку процесу особистісно-професійного саморозвитку педагога через самоактуалізацію, становлення суб’єктності, формування професійно-педагогічної компетентності на основі особистісних потреб. Личностно-ориентированный подход в управлении учебным заведением, это направленность управленческой деятельности, которая предусматривает обеспечение и поддержание процесса личностно-профессионального саморазвития педагога через самоактуализацию, становление субъектности, формирование профессионально-педагогической компетентности на основе личностных потребностей. A personality-oriented approach in the management of an educational institution is the direction of management activity, which provides for and maintenance of the process of personal and professional self-development of a teacher through self-actualization, the formation of subjectivity, the formation of professional and pedagogical competence based on personal needs.
Опис
Ключові слова
управління закладом освіти, педагогічний колектив, особистісно зорієнтоване управління, формування професійно-педагогічної компетентності, управления учебным заведением, педагогический коллектив, личностно ориентированное управление, формирование профессионально-педагогической компетентности, management of an educational institution, teaching staff, personality-oriented management, formation of professional and pedagogical competence
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Особливості управління закладом освіти на основі особистісно зорієнтованого підходу / Т. М. Хлєбнікова, К. В. Стрельченко // Interaction of society and science: problems and prospects : the XXX International Science Conference, London, June 15 – 18, 2021. – London, 2021. – Pp. 370–374.