Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. 2021–2022 н. р. (2 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання заочної форми навчання онлайн. Для викладачів і здобувачів вищої освіти педагогічних університетів. The manual presents the program, as well as materials that will help in organizing and conducting continuous propaedeutic pedagogical practice of applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the first year of study at the Faculty of Primary Distance Learning online. For teachers and graduates of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education institutions
Цитування
Філатова Л. С. Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. 2021–2022 н. р. (2 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта : навч.-метод. посіб. для викл. і здобувачів вищої освіти пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 102 с.