Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків образу вчителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу. В статье проведен анализ научных изысканий образа учителя как духовно-интеллектуального наставника молодежи с позиции акмеологического подхода. The article analyzes scientific research on the image of a teacher as a spiritual and intellectual mentor of youth from the position of the acmeological approach.
Опис
Ключові слова
освіта, образ учителя, духовно-інтелектуальні наставники, акмеологічний підхід, образование, образ учителя, духовно-интеллектуальные наставники, акмеологический подход, education, teacher image, spiritual and intellectual mentors, acmeological approach
Цитування
Рибалко Л. С. Образ учителя як духовно-інтелектуального наставника молоді з позиції акмеологічного підходу / Л. С. Рибалко, С. Т. Золотухіна, Р. И. Черновол-Ткаченко Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С.135–138.