Пiдходи до розвитку мовлення дошкiльникiв у конструктивнiй дiяльностi

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
Отже, проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми динаміки прояву обдарованості дозволяє стверджувати, що найбільш оптимальним шляхом розвитку обдарованості є максимально повне розкриття можливостей кожного віку, глибоке їх проживання, а не «забігання» наперед. Итак, проведенный анализ психолого-педагогических исследований по проблеме динамики проявления одаренности позволяет утверждать, что наиболее оптимальным путем развития одаренности есть максимально полное раскрытие возможностей каждого возраста, глубокое их проживание, а не «забегание» вперед. So, the analysis of psychological and pedagogical research on the problem of the dynamics of the manifestation of giftedness allows us to assert that the most optimal way of developing giftedness is the most complete disclosure of the possibilities of each age, their deep living, and not "running ahead".
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, конструктивна дiяльнiсть, дошкiльники, діяльнiсть дитини, развитие речи, конструктивная деятельность, дошкольники, деятельность ребенка, speech development, constructive activity, preschoolers, child activity
Цитування
Балабай І. С. Пiдходи до розвитку мовлення дошкiльникiв у конструктивнiй дiяльностi / І. С. Балабай, О. Є. Малихіна // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасн-в міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 23–24 жовт. 2020 р. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. – С. 47–51.