АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, Вид. дім «Академперіодика»
Анотація
У статті розглянуто ролі основних онлайн освітніх ресурсів у досягненні якісної освіти вчителів. В статье рассмотрены роли основных онлайн образовательных ресурсов в достижении качественного образования учителей. The article describes the roles of the main types of inform ation and communication technologies to achieve quality teachers' education.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, комунікаційні технології, навчальний процес, онлайн-університет, онлайн-підручник, електронні книги, информационные технологии, коммуникационные технологии, учебный процесс, онлайн-университет, онлайн-учебник, электронные книги, information technology, communication technology, studying proccess, online university, online tutorial, electronic books
Цитування
Прокопенко А. І. Актуальні питання інтеграції інформаційних та комунікаційних технологій у навчання / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, Я. В. Чеботова // Нові інформаційні технології в освіті для всіх : безперервна освіта : зб. наук. пр. VIII міжнар. конф., Київ, 26–27 листоп. 2013 р. / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем НАН України. – Київ : Академперіодика, 2013. – С. 249–256.