Innovative vector of education development in the era of global challenges

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European institute of further education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The monograph defines the methodological, theoretical and practical foundations for the development of education in the modern era of global challenges. Pedagogical theory and practice as a tool for the transition of mankind to digital civilization are anasized. The theoretical basis of training the future teacher to work in a modern school is characterized. The monographic study is intended for scientists, teachers of higher and secondary schools, future teachers, as well as anyone who is interested in the problems of modern education. У монографії визначено методологічні, теоретичні та практичні засади розвитку освіти в сучасну епоху глобальних викликів. Проаналізовано педагогічну теорію і практику як інструмент переходу людства до цифрової цивілізації. Охарактеризовано теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя до роботи в сучасній школі. Монографічне дослідження розраховане на науковців, викладачів вищої та середньої школи, майбутніх учителів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної освіти.
Опис
Ключові слова
educational process, educational development, innovative technologies, distance learning, digitization of education, teacher training, globalisation, освітній процес, розвиток освіти, інноваційні технології, дистанційне навчання, цифровізація освіти, підготовка вчителів, глобалізація
Цитування
Innovative vector of education development in the era of global challenges : monograph / V. Kurylo, O. Karaman, S. Omelchenko, M. Grinyova, Ya. Yurkiv [et al.] ; еdit. Yu. Boichuk, N. Tkachova ; European institute of further education, H. S. Skovoroda KhNPU. – Podhájska : European institute of further education, 2023. – 497 p. : portrait.