МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА ОБМІНУ ПЕРЕДОВИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ДОСВІДОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано проведений майстер-клас «Розробка та виконання жестовою мовою пісні за поетичним твором Т. Г. Шевченка «Думи мої, думи мої» як форму обміну передовим педагогічним досвідом у дистанційному форматі. Майстер-клас, як показує педагогічна практика, є ефективною формою навчання та розвитку сучасних педагогів, незалежно від освітньої системи, у якій здійснюється їхня педагогічна діяльність в умовах безперервної освіти та воєнного стану, удосконалення професійної компетентності. Зазначено, що проведений майстер-клас «Розробка та виконання жестовою мовою пісні за поетичним твором Т. Г. Шевченка «Думи мої, думи мої»» може вважатись доречною формою обміну передовим педагогічним досвідом у дистанційному форматі із подальшим удосконаленням практичного блоку. Серед перспектив заплановано проведення майстер-класу «Розробка та виконання жестовою мовою пісні (Х. Соловій, саундтрек до м/ф «Мавка») за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». The publication analyzes the master class "Development and performance of a song in sign language based on T. G. Shevchenko's poetic work "My thoughts, my thoughts" as a form of sharing advanced pedagogical experience in a distance format. The master class, as pedagogical practice shows, is an effective form of training and development of modern teachers, regardless of the educational system in which their pedagogical activity is carried out in the conditions of continuous education and martial law, improvement of professional competence. It is noted that the conducted master class "Development and performance of a song in sign language based on T. G. Shevchenko's poetic work "My thoughts, my thoughts"" can be considered an appropriate form of exchange of advanced pedagogical experience in a distance format with further improvement of the practical unit. Among the prospects is the planned master class "Development and performance of a song in sign language (H. Solovyi, soundtrack to the musical theater "Mavka") based on Lesya Ukrainka's extravaganza drama "Forest Song".
Опис
Ключові слова
дистаційне навчання, майстер-клас, жестова мова, освітній процес, воєнний стан, distance learning, master class, sign language, educational process, martial law
Цитування
Міщенко О. А. Майстер-клас як форма обміну передовим педагогічним досвідом в умовах воєнного стану / О. А. Міщенко, І. О. Купіна, Н. О. Козачек // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 163–168.