Шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
У статті проаналізовано шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність спрямована на введення деяких значущих змін в практику шляхом реалізації нових ідей і методів. Інноваційна діяльність включає дві основні складові: розробку наукового продукту і його комерціалізацію. В статье проанализированы пути повышения качества подготовки кадров высшей квалификации в инновационной деятельности. Инновационная деятельность направлена ​​на введение некоторых значимых изменений в практику путем реализации новых идей и методов. Инновационная деятельность включает две основные составляющие: разработку научного продукта и его коммерциализацию.The article analyzes the ways to improve the quality of training of highly qualified personnel in innovative activities. Innovation activities aim at introducing some meaningful changes in practice by implementing new ideas and methods. Innovation activities include two main components: the development of a scientific product and its commercialisation.
Опис
Ключові слова
освіта, підготовка кадрів, вища кваліфікація, інноваційна діяльність, образование, подготовка кадров, высшая квалификация, инновационная деятельность, education, personnel training, highest qualification, innovation activity
Цитування
Прокопенко І. Ф. Шляхи підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації до інноваційної діяльності / І. Ф. Прокопенко, Ю. Д. Бойчук // Новий Колегіум. – 2020. – № 2. – С. 34–39.