Забезпечення якості навчання у вищих навчальних закладах в умовах відкритої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Навчально-науковий інститут педагогіки та психології, Каф. соціальної педагогіки
Анотація
В статті порушена тема забезпечення якості навчання у вищих навчальних закладах в умовах відкритої освіти. В статье затронута тема обеспечения качества обучения в высших учебных заведениях в условиях открытого образования. The article touches upon the topic of ensuring the quality of education in higher educational institutions in the context of open education.
Опис
Ключові слова
вища освіта, якість навчання, вищі навчальні заклади, інтеграція, высшее образование, качество обучения, высшие учебные заведения, интеграция, higher education, training quality, higher education institutions, integration
Цитування
Прокопенко А. І. Забезпечення якості навчання у вищих навчальних закладах в умовах відкритої освіти / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, В. В. Москаленко // Сучасна освіта в умовах реформування : проблеми, теорія, практика : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22 лист. 2012 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т пед. та психології, Каф. соц. пед. ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2012. – С. 96–97.