ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено особливості розвитку системи освіти в Україні у 20–30-ті рр. ХХ століття. З’ясовано, що до таких особливостей можна віднести: реорганізацію системи управління освітою; модернізацію шкільної системи; процес організації соціального виховання дітей; започаткування моделі єдиної трудової школи; українізацію змісту освіти та деякі інші. The article deals with the specific aspects of education system development in Ukraine in 1920–1930. These aspects cover: reorganization of education management system, school system modernization, the process of organization of social upbringing of children, introduction of the labour school model, ensuring Ukrainian national orientation of the curriculum content and some others.
Опис
Ключові слова
особливості, система освіти, Україна, specific aspects, the system of education, Ukraine
Цитування
Штефан Л. А. Особливості розвитку системи освіти в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття / Л. А. Штефан, О. Ю. Кузнецова, В. В. Фазан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 70–73.