Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання. 2023-2024 н.р. (1 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання денної та заочної форми навчання. Для викладачів і здобувачів вищої освіти педагогічних університетів. The manual presents the program, as well as materials that will help in organizing and conducting distance continuous propaedeutic pedagogical practice of applicants of the first (Bachelor's) level of higher education of the second year of study of the Faculty of primary full-time and part-time education. For teachers and applicants for higher education of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
вчитель початкових класів, педагогічна практика, дистанційний освітній процес, освітнє середовище, primary school teacher, teaching practice, distance learning process, educational environment
Цитування
Філатова Л. С. Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання. 2023–2024 н.р. (1 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта : навч.-метод. посіб. для викл. і здобувачів вищ. освіти пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 143 с.