РОБОЧИЙ ЗОШИТ З БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні безперервної пропедевтичної педагогічної практики студентів 2 курсу факультету початкового навчання. Для викладачів і студентів педагогічних університетів. В пособии представлена программа, методические рекомендации, а также материалы, которые помогут в организации и проведении непрерывной пропедевтической педагогической практики студентов 2 курса факультета начального обучения. Для преподавателей и студентов педагогических университетов. The manual presents the program, methodological recommendations, as well as materials that will help in organizing and conducting continuous pro-pedagogical pedagogical practice of students of the 2nd year of the faculty of primary education. For teachers and students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, непрерывная пропедевтическая педагогическая практика, учреждения общего среднего образования, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education institutions
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІ курсу : метод. рек. для викл. і студ. пед ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 60 с.