Formation of Professional and Communicative Competencies in Future Coaches in Olympic and Professional Sports

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT
Анотація
The article is devoted to substantiation, implementation and verification of the effectiveness of the methodology of formation of professional and communicative competence of future coaches in Olympic and professional sports who study at the higher educational institution at the Faculty of Physical Education and Sports. The research, which was conducted in 2019-2021, involved 106 students of Zhytomyr Ivan Franko State University. Professional and communicative competence in the students of the experimental group (EG, n = 54) was formed on the basis of the author’s methodology in the educative process; the students of the control group (CG, n = 52) studied according to the existing university curriculum. According to the results of the pedagogical experiment, it was found that the increase in the number of students with a high level of professional and communicative competence formedness in the EG is 7.4%, in the CG is 1.9 %; with a sufficient level – in the EG – 9.3 %, in the CG – 3.8 %. At the same time, the number of students with a low level of professional and communicative competence decreased by 20.4 % in the process of pedagogical experiment in the EG, and by 7.7 % in the CG. The analysis showed the high efficiency of the author’s methodology of professional and communicative competence forming in future coaches in Olympic and professional sports. Стаття присвячена обґрунтуванню, впровадженню та перевірці ефективності методики формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх тренерів з олімпійського та професійного спорту, які навчаються у вищому навчальному закладі на факультеті фізичного виховання і спорту. У дослідженні, яке проводилося протягом 2019-2021 років, взяли участь 106 студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка. Професійно-комунікативна компетентність у студентів експериментальної групи (ЕГ, n = 54) формувалася на основі авторської методики в навчальному процесі; студенти контрольної групи (КГ, n = 52) навчалися за існуючою програмою університету. За результатами педагогічного експерименту, встановлено, що приріст кількості студентів з високим рівнем сформованості професійно-комунікативної компетентності в ЕГ становить 7,4 %, у КГ – 1,9 %; з достатнім рівнем – в ЕГ – 9,3 %, в КГ – 3,8 %. Водночас у процесі педагогічного експерименту в ЕГ кількість студентів із низьким рівнем професійно-комунікативної компетентності зменшилась на 20,4 %, у КГ – на 7,7 %. Проведений аналіз засвідчив високу ефективність авторської методики формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх тренерів з олімпійського та професійного спорту. У процесі педагогічного експерименту в ЕГ кількість студентів із низьким рівнем професійно-комунікативної компетентності зменшилась на 20,4 %, у КГ – на 7,7 %. Проведений аналіз засвідчив високу ефективність авторської методики формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх тренерів з олімпійського та професійного спорту. у процесі педагогічного експерименту в ЕГ кількість студентів із низьким рівнем професійно-комунікативної компетентності зменшилась на 20,4 %, у КГ – на 7,7 %. Проведений аналіз засвідчив високу ефективність авторської методики формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх тренерів з олімпійського та професійного спорту.
Опис
Ключові слова
professional and communicative competence, coaches in Olympic and professional sports, educative process, професійно-комунікативна компетентність, тренери з олімпійського та професійного спорту, навчальний процес
Цитування
Formation of Professional and Communicative Competencies in Future Coaches in Olympic and Professional Sports / G. Griban, S. Vasylieva, I. Verbovskyi, A. Liashevych, I. Lupaina, O. Grechanyk [et al.] // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2022. – Vol. 13 (5). – Pp. 145–161.