Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. 2022–2023 н.р. (2 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання денної та заочної форми навчання. Для викладачів і здобувачів вищої освіти педагогічних університетів. The manual presents the program, as well as materials that will help in the organization and conduct of remote continuous propaedeutic pedagogical practice of students of the first (bachelor) level of higher education in the first year of study at the faculty of primary education full-time and part-time. For teachers and students of higher education at pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, continuous propaedeutic pedagogical practice, institutions of general secondary education
Цитування
Філатова Л. С. Дистанційна безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти. Робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. 2022–2023 н.р. (2 семестр). Спеціальність : 013 Початкова освіта. Освітня програма : Початкова освіта : навч.-метод. посіб. для викл. і здобувачів вищ. освіти пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 114 с.