ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет, Харків
Анотація
В статті розглянуто питання підготовки вчителів початкової школи до збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами; визначено концептуальні засади інклюзивного навчання; схарактеризовано професійні компетентності вчителя початкових класів відповідно до збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами; виявлено шляхи реалізації завдань професійної підготовки вчителів початкової школи щодо здоров’язбереження дітей з особливими освітніми потребами. The article examines the issue of training primary school teachers to preserve and strengthen the physical health of children with special educational needs; the conceptual principles of inclusive education are defined; the professional competencies of primary school teachers are characterized in accordance with the preservation and strengthening of the physical health of children with special educational needs; ways of implementing the tasks of professional training of primary school teachers regarding the health care of children with special educational needs have been identified.
Опис
Ключові слова
фізичне здоров’я, вчитель початкової школи, діти з особливими освітніми потребами, професійна підготовка, здоров’язбереження, physical health, primary school teacher, children with special educational needs, vocational training, health care
Цитування
Козлов А. В. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / А. В. Козлов, Н. В. Науменко, Ю. Д. Бойчук // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез IV наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 20–21 квіт. 2023 р / Нац. фармацевт. ун-т ; [редкол.: А. А. Котвіцька та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – Вип. 4. – С. 159–163.