Сміховий контекст студентської повсякденності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
В статті досліджено сміховий контекст студентської повсякденності в сатиричних творах 1920-х рр. Сатирико-гумористичні тексти 1920-х рр. є своєрідним джерелом, в якому задокументовані не лише сторінки життя і навчання українських студентів, а й їхнє ставлення до нових реалій, влади, освітніх експериментів. Крізь призму сміху і гумору можна побачити дійсність багатобарвну, більше наближену до природної. Дефіцит свободи роздумів на політичні теми також компенсувався за допомогою своєрідного студентського "фольклору". І не потрібно було чекати особливого дозволу для оцінки подій, що відбувалися навколо. Такий спосіб висловлення своїх поглядів в епоху "вгасання радості і сміху" отримав досить важливе місце, оскільки великою була потреба в самоосмисленні і самопізнанні. The article examines the humorous context of student everyday life in satirical works of the 1920s. Satirical and humorous texts of the 1920s are a kind of source, in which documented not only the pages of Ukrainian life and education students, but also their attitude to new realities, authorities, educational experiments You can see reality through the prism of laughter and humor multicolored, closer to natural. The deficit of freedom of thought on political topics was also compensated for with the help of a kind of student "folklore". And it was not necessary to wait for special permission to assess the events that were happening around. This is a way of expressing one's views in the era of "fading joy and laughter" received a rather important place, since there was a great need for self-understanding and self-knowledge.
Опис
Ключові слова
Сатирико-гумористичні твори 1920-х років, сатира, студентство, студенти, студентське життя, студентська творчість, студентський фольклор, Satirical and humorous works of the 1920s, satire, studentship, students, student life, student creativity, student folklore
Цитування
Рябченко О. Л. Сміховий контекст студентської повсякденності / О. Л. Рябченко // Нариси повсякденного життя Радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.) : колективна монографія : в 2 ч. – Ч. 2 / Ін-т іст. України НАН України ; [відп. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2010. – С. 126–150.