Students’ participation in teaching and learning process under martial law

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
In modern educational institutions, it is difficult for a teacher/a lecturer to redistribute the roles and functions among all the participants of the teaching and learning process. The professional activity of a teacher/a lecturer in martial law times becomes more challenging, and the relationship with the students may be tense and rough. Educators need to analyze the needs of students, help them in the planning and analysis of their own learning experience. A student who is motivated and involved in active cooperation knows how to conduct a thorough and constant analysis of their own success. У сучасних закладах освіти педагогу важко перерозподілити ролі та функції між усіма учасниками освітнього процесу. Професійна діяльність вчителя/викладача в умовах воєнного стану стає складнішою, а стосунки зі студентами можуть бути напруженими. Педагоги мають аналізувати потреби учнів, допомагати їм у плануванні та аналізі власного освітнього досвіду. Вмотивований і залучений до активної співпраці студент вміє проводити ретельний і постійний аналіз власних успіхів.
Опис
Ключові слова
martial law, learner autonomy, reflection, study motivation, воєнний стан, навчальна автономія, рефлексія, мотивація до навчання
Цитування
Chekhratova O. Students’ participation in teaching and learning process under martial law / O. Chekhratova // Неперервна освіта нового сторіччя: виклики та пріоритети : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 07–14 листоп. 2022 р. – Запоріжжя, 2022. – Ч. 1.