Нестандартні застосування похідної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто таке поняття, як похідна. Похідною функції в точці називається границя відношення приросту функції до приросту аргумента при умові, що приріст аргументу прямує до нуля (і ця границя існує). Похідна активно застосовується у різних галузях науки, а не тільки у математиці. За допомогою похідної можна розраховувати доходи, популяцію, швидкість реакції, чисельність населення, електричний струм тощо. The article considers such a concept as a derivative. Derivative of a function at a point is the limit of the ratio of the increment of the function to the increment of the argument at provided that the increment of the argument tends to zero (and this limit exists). The derivative is actively used in various fields of science, not only in mathematics. By the derivative can be used to calculate income, population, reaction rate reactions, population, electric current, etc.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, використання похідної, learning mathematics, using the derivative
Цитування
Мамай В. Нестандартні застосування похідної / В. Мамай, О. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 202–204.