Курс "Цифрова та медіаграмотність" у ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто цифрові медіа, які відіграють вирішальну роль у створенні та поширенні інформації, а отже важливо розуміти їх всеохоплючий вплив на становлення підростаючого покоління, як найбільш незахищеного в медіапросторі. Актуальною стає проблема формування в особисті культури сприймання та створення медіаконтенту упродовж усього періоду навчання. The article discusses digital media, which play a crucial role in creation and dissemination of information, and therefore it is important to understand their comprehensive impact on the formation of the younger generation, as the most unprotected in the media space. The problem of forming in personal culture of perception and creation of media content throughout the the entire period of study.
Опис
Ключові слова
медіаграмотність, цифрова грамотність, media literacy, digital literacy
Цитування
Шинкарьова Д. Курс "Цифрова та медіаграмотність" у ЗЗСО / Д. Шинкарьова, В. Андрієвська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 87–89.