Кафедра інформатики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 239
 • Документ
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022)
  Збірник наукових праць викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить результати досліджень з актуальних проблем природничо-математичної та інформатичної освіти, освітології, професійної підготовки майбутніх учителів. Розрахований на наукових і практичних працівників, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти. The collection of scientific papers of teachers, staff, and applicants for higher education of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains the results of research on topical issues of natural, mathematical and computer science education, educational science, and professional training of future teachers. It is intended for researchers and practitioners, teachers, students of higher education institutions.
 • Документ
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021)
  Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізикоматематичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить результати дослідження з актуальних проблем організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного напряму. Розглядаються шляхи і напрями організації науково-дослідної роботи студентів та актуальні питання їх професійної підготовки. Розраховано на наукових і практичних працівників, викладачів вищої школи, магістрантів та студентів закладів вищої освіти. The collection of scientific works of teachers, postgraduate students and students of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains the results of research on topical issues of organising research work of future teachers of natural and mathematical disciplines. The ways and directions of organising students' research work and topical issues of their professional training are considered. It is intended for researchers and practitioners, teachers of higher education, undergraduates and students of higher education institutions.
 • Документ
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020)
  Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить результати дослідження з актуальних проблем організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного напряму. Розглядаються шляхи і напрями організації науково-дослідної роботи студентів та актуальні питання їх професійної підготовки. Розраховано на наукових і практичних працівників, викладачів вищої школи, магістрантів та студентів закладів вищої освіти. The collection of scientific works of teachers, postgraduate students and students of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains the results of research on topical issues of organising research work of future teachers of natural and mathematical disciplines. The ways and directions of organising students' research work and topical issues of their professional training are considered. It is intended for researchers and practitioners, teachers of higher education, undergraduates and students of higher education institutions.
 • Документ
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018)
  Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить матеріали доповідей науково-практичного семінару з актуальних проблем організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного напряму. Розглядаються шляхи і напрями організації науково-дослідної роботи студентів та актуальні питання їх професійної підготовки. Розраховано на наукових і практичних працівників, викладачів вищої школи, магістрантів та студентів закладів вищої освіти. The collection of scientific papers of teachers, postgraduate students and students of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains the materials of the reports of the scientific and practical seminar on topical issues of organising the research work of future teachers of natural and mathematical disciplines. The ways and directions of organising students' research work and topical issues of their professional training are considered. It is intended for researchers and practitioners, teachers of higher education, undergraduates and students of higher education institutions. Translated with DeepL.com (free version)
 • Документ
  Методичні рекомендації до курсу «Вибрані питання комп’ютерного моделювання»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Гайдусь, А. Ю.; Олефіренко, Н. В.
  В методичних рекомендаціях розглядаються питання оцінки можливих результатів досліджень і розрахунків відповідних статистичних параметрів та критеріїв за допомогою Excel. Програма Excel від компанії Microsoft - це табличний процесор, що призначений для автоматизації роботи з великими масивами чисел, представленими в табличній формі. На сьогодні Excel є одними із найдосконаліших і найпопулярніших у світі табличних процесорів для операційних середовищ сімейства Windows. Можливості цієї програми дещо нижчі ніж у спеціалізованих статистичних пакетів, однак, будовані математичні, статистичні функції й графічні засоби дозволяють розв’язувати низку задач із математичної статистики, лінійного програмування тощо. The guidelines address the issues of assessing possible research results and calculating relevant statistical parameters and criteria using Excel. Excel by Microsoft is a spreadsheet processor designed to automate work with large arrays of numbers presented in tabular form. Today, Excel is one of the most advanced and popular spreadsheet processors in the world for Windows operating environments. Its capabilities are somewhat lower than those of specialised statistical packages, but the built-in mathematical and statistical functions and graphical tools allow you to solve a number of problems in mathematical statistics, linear programming, etc.