WAYS OF ADAPTING MATERIALS IN TEACHING ENGLISH TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
The study aims to explore the ways of adjusting materials in the process of teaching students with vision loss. Accessible materials motivate learners with special educational needs. Since using an adapted textbook either in a printed or in an electronic format is less challenging than using an unadapted one, sight challenged learners find the information they need faster and perceive it without asking the teacher or peers for help. Мета дослідження - дослідити шляхи адаптації матеріалів у процесі навчання студентів з порушеннями зору. Доступні матеріали мотивують учнів з особливими освітніми потребами. Оскільки використання адаптованого підручника в друкованому чи електронному форматі є менш складним, ніж неадаптованого, учні з вадами зору швидше знаходять потрібну інформацію та сприймають її, не звертаючись за допомогою до вчителя чи однолітків.
Опис
Ключові слова
teaching English , visually impaired students, English, викладання англійської мови, студенти з вадами зору, англійська мова
Цитування
Chukhno O. Ways of adapting materials in teaching English to visually impaired students / O. Chukhno, K. Nazarenko // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії [Електронне видання] : матеріали VІ Інтернет-конф. : зб. тез доп., Кропивницький, 21 лют. 2022 р. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2022. – С. 247–249.