Ukrainian folk toy and its role in the development of a child

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group (isg-konf.com)
Анотація
It is noted that an important value component is the revival of Ukrainian national traditions. Preservation of such mental heritage is relevant during total cultural globalization. The phenomenon of revival and elevation of national traditions and elements of folk art is a stage of ethno-cultural development and preservation of the identity of the Ukrainian community. It is indicated that the folk toy has been an important attribute of children's entertainment since ancient times. Playing with a folk toy was not only a fun and joyful activity, but this entertainment also contributed to the acquisition and development of new vital knowledge, skills and abilities. Ukrainians made toys for children from all available materials. Today we know toys made of straw, wood, fabric, paper, clay, cheese and bread. Traditional modeling from clay or other available materials is now widely used. Various motanka dolls have gained great popularity. The modern motanka is a sacred object, a Ukrainian souvenir and amulet. Wooden toys are also very popular. Wooden dolls, animal figurines, children's tableware, furniture, musical instruments help the child to show his creativity and abilities, contribute to the formation of aesthetic taste. A folk toy is an effective means of shaping a child's worldview and is part of the playing environment. Ukrainian folk toy is a universal component of cultural and historical heritage and an effective means of preserving national traditions. The creative use of Ukrainian folk toys in the aesthetic and mental development of the child contributes to the formation and effective assimilation of new knowledge, skills and abilities.Визначено, що важливою ціннісною складовою української культури є відродження національних традицій. Збереження такої ментальної спадщини є актуальним під час процесів культурної глобалізації. Феномен відродження і піднесення національних традицій та елементів народного мистецтва є етапом етнокультурного розвитку і збереження ідентичності української громади. Вказано, що народна іграшка з найдавніших часів була важливим атрибутом дитячих розваг. Гра з народною іграшкою була не тільки веселим і радісним дійством, а також ця розвага ще й сприяла здобутку і розвитку нових життєво важливих здібностей, знань та навичок. Українці робили дітям іграшки з усіх підручних матеріалів. Сьогодні ми знаємо іграшки з соломи, дерева, тканини, паперу, глини, сиру і хліба. Зараз широко використовується традиційне ліплення з глини або інших доступних матеріалів. Значної популярності набули різноманітні ляльки-мотанки. Сучасна мотанка є сакральним предметом, українським сувеніром та оберегом. Особливою увагою також користуються іграшки з дерева. Дерев'яні ляльки, фігурки тварин, дитячий посуд, меблі, музичні інструменти допомагають дитині проявляти свою творчість і здібності, сприяти розвитку естетичного смаку. Народна іграшка є ефективним засобом формування світогляду дитини і є частиною ігрового середовища. Українська народна іграшка є універсальною складовою культурної та історичної спадщини, а також дієвим засобом збереження національних традицій. Використання української народної іграшки в процесі творчого та розумового розвитку дитини сприяє формуванню та ефективному засвоєнню нових знань, умінь та навичок.
Опис
Ключові слова
folk toy, ukrainian national traditions, cultural globalization, folk art, doll motanka, child development, народна іграшка, українські національні традиції, культурна глобалізація, народне мистецтво, лялька-мотанка, розвиток дитини
Цитування
Roman N. Ukrainian folk toy and its role in the development of a child / N. Roman // Innovations technologies in science and practice : Proceedings of the VI international scientific and practical conference, Haifa, Israel, February 15–18, 2022 / International Science Group (isg-konf.com). – Haifa, 2022. – Рр. 273–274. / https://isg-konf.com/uk/innovations-technologies-in-science-and-practice-ua