ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ З НИЗЬКИМ УДАРНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРИ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Розглянуто переваги використання вправ з низьким ударним навантаженням, доведено доцільність використання цих вправ для людей старшого віку. Надані рекомендації по методиці вживання цих вправ у повсякденному житті, обґрунтовані найкращі види рухової активності з низьким ударним навантаженням. Рассмотрены преимущества использования упражнений с низкой ударной нагрузкой, доказана целесообразность использования этих упражнений для старшего возраста. Представлены рекомендации по методике применения этих упражнений в повседневной жизни, обоснованы лучшие виды двигательной активности с низкой ударной нагрузкой. The advantages of using exercises with low shock load are considered the expediency of using these exercises for older people is proved. Recommendations on the method of using these exercises in everyday life are given the best types of motor activity with low shock load are substantiated.
Опис
Ключові слова
фізичні вправи, низьке ударне навантаження, люди старшого віку, рухова активність, физические упражнения, низкая ударная нагрузка, люди старшего возраста, двигательная активность, physical exercise, low impact load, older people, physical activity
Цитування
Улаєва Л. О. Використання вправ з низьким ударним навантаженням при тренувальних заняттях людей старшого віку / Л. О. Улаєва, І. М. Собко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез ІІ наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 22–23 квіт. 2021 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2021. – Вип. 2. – С. 212–215.