Значення пісень у вивченні англійської мови дітей дошкільного віку на інтегрованих заняттях «англійські співаночки» зі студентами з постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience»
Анотація
В статті розглянуто вивчення англійської мови дітей дошкільного віку на заняттях з постановки голосу. Процес навчання англійській мові, зокрема вивчення граматики повинен стати засобом самореалізації дитини, допомогти розкрити її природні нахили, творчі здібності, врахувати індивідуальні особливості. Пісні повинні бути ритмічними, не складними для виконання і в зручному діапазоні для дітей цього віку. У будь-якій пісні є рядки, що повторюються, і тому їх легко запам`ятовувати, а з погляду граматики це дуже важливо. В статье рассмотрено изучение английского языка детей дошкольного возраста на занятиях по постановке голоса. Процесс обучения английскому языку, в частности изучение грамматики, должен стать средством самореализации ребенка, помочь раскрыть его природные наклонности, творческие способности, учесть индивидуальные особенности. Песни должны быть ритмичными, не сложными для исполнения и в удобном диапазоне для детей этого возраста. В любой песне есть повторяющиеся строки, и поэтому их легко запоминать, а с точки зрения грамматики это очень важно. The article deals with the study of English for pre-school children in voice classes. The process of learning English, in particular the study of grammar, should be a means of self-realization of the child, to help reveal their natural inclinations, creativity, take into account individual characteristics. The songs should be rhythmic, not difficult to perform and in a comfortable range for children of this age. Every song has repetitive lines and is therefore easy to remember. to remember, and from a grammatical point of view it is very important.
Опис
Ключові слова
пісні, англійська мова, діти дошкільного віку, інтегровані заняття, постановка голосу, песни, английский язык, дети дошкольного возраста, интегрированные занятия, постановка голоса, songs, еnglish, preschool children, integrated lessons, voice training
Цитування
Бакай С.Ю. Значення пісень у вивченні англійської мови дітей дошкільного віку на інтегрованих заняттях «англійські співаночки» зі студентами з постановки голосу / С. Ю. Бакай // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment : Winter Debates : abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Feb. 4–5, 2021. – Dnipro, 2021. – P. 1. – Рр. 168–170.