Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІІ курсу факультету початкового навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університетт імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні безперервної пропедевтичної педагогічної практики студентів 3 курсу факультету початкового навчання. Для викладачів і студентів педагогічних університетів. В пособии представлена ​​программа, методические рекомендации, а также материалы, которые помогут в организации и проведении непрерывной пропедевтической педагогической практики студентов 3 курса факультета начального обучения. Для преподавателей и студентов педагогических университетов. The manual presents the program, methodical recommendations, and also the materials which will help in the organization and carrying out of continuous propaedeutic pedagogical practice of students of 3rd course of faculty of initial training. For teachers and students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, непрерывная пропедевтическая педагогическая практика, учреждения общего среднего образования, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education institutions
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІІІ курсу факультету початкового навчання : метод. рек. для викл. і студ. пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [7-ме вид., переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 41 с.