Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, видавництво "Мітра"
Анотація
Настільна гра формує типові навички соціальної поведінки, орієнтацію на групові або індивідуальні дії, розвиває комунікативні навички. У будь-якій грі дитина прагне реалізувати себе як особистість, тому для неї найбільш важливим є процес гри, а не результат. Гра дає змогу визначити можливі чи існуючі проблеми дитини і моделювати їх подолання. Тому можна вважати настільні ігри умовою соціалізації дітей. Настольная игра формирует типичные навыки социального поведения, ориентацию на групповые или индивидуальные действия, развивает коммуникативные навыки. В любой игре ребенок стремится реализовать себя как личность, поэтому для него наиболее важным является процесс игры, а не результат. Игра дает возможность определить возможные или существующие проблемы ребенка и моделировать их преодоление. Поэтому можно считать настольные игры условием социализации детей. The board game generates typical social behavior, orientation to group or individual actions, develops communicative skills. In any game, a child seeks to realize himself as a person, so the process of a game (not the result of it) is of great importance for him. The game enables to identify possible or existing problems of a child and simulate overcoming of them. Therefore, board games are considered to be a condition of children’s socialization.
Опис
Ключові слова
дитина з особливими освітніми потребами, соціалізація, настільна гра, види ігор, ребенок с особыми образовательными потребностями, социализация, настольная игра, виды игр, child with special educational needs, socialization, board game, types of game
Цитування
Малихіна О. Є. Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами / О.Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ін-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Мітра, 2020. – С. 274–277.