Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3656
Title: Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами
Other Titles: Использование настольных игр как условие социализации детей с особыми образовательными потребностями
The use of board games as a condition for the socialization of children with special educational needs
Authors: Малихіна, О. Є.
Туріщева, Л. В.
Малыхина, Е. Е.
Турищева, Л. В.
Malykhina, O.
Turishcheva, L.
Keywords: дитина з особливими освітніми потребами
соціалізація
настільна гра
види ігор
ребенок с особыми образовательными потребностями
социализация
настольная игра
виды игр
child with special educational needs
socialization
board game
types of game
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, видавництво "Мітра"
Citation: Малихіна О. Є. Використання настільних ігор як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами / О.Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ін-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Мітра, 2019. – С. 274-277
Abstract: Настільна гра формує типові навички соціальної поведінки, орієнтацію на групові або індивідуальні дії, розвиває комунікативні навички. У будь-якій грі дитина прагне реалізувати себе як особистість, тому для неї найбільш важливим є процес гри, а не результат. Гра дає змогу визначити можливі чи існуючі проблеми дитини і моделювати їх подолання. Тому можна вважати настільні ігри умовою соціалізації дітей. Настольная игра формирует типичные навыки социального поведения, ориентацию на групповые или индивидуальные действия, развивает коммуникативные навыки. В любой игре ребенок стремится реализовать себя как личность, поэтому для него наиболее важным является процесс игры, а не результат. Игра дает возможность определить возможные или существующие проблемы ребенка и моделировать их преодоление. Поэтому можно считать настольные игры условием социализации детей. The board game generates typical social behavior, orientation to group or individual actions, develops communicative skills. In any game, a child seeks to realize himself as a person, so the process of a game (not the result of it) is of great importance for him. The game enables to identify possible or existing problems of a child and simulate overcoming of them. Therefore, board games are considered to be a condition of children’s socialization.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3656
ISSN: 978-966-8196-19-5
Appears in Collections:Кафедра філософсько-психологічної антропології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малихіна О.Є. Туріщева Л.В. Настільні ігри.pdf441.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.