Особливості організації повторення вивченого на уроках позакласного читання в сучасній початковій школі

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Ємець, А. А.
Коваленко, О. М.
Левандовська, Г. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається проблема забезпечення ефективного повторення вивченого матеріалу. Розкривається специфіка методичної роботи з організації повторення на уроках позакласного читання в сучасній початковій школі на прикладі реалізації експериментального проекту. Описуються найбільш продуктивні літературні ігри і вправи, апробовані на уроках позакласного читання в 3-4 класах. В статье рассматривается проблема осуществления эффективного повторения изученного материала. Раскрывается специфика методической работы по организации повторения на уроках внеклассного чтения в современной начальной школе на примере реализации экспериментального проекта. Описываются наиболее продуктивные литературные игры и упражнения, апробированные на уроках внеклассного чтения в 3 -4 классах. The article deals with the issue of the implementation of the effective revision of the studied material. It also reveals the specificity of the methodological work on the organization of revision during the extracurricular reading lessons in a modern primary school based on the example of the implementation of the pilot project. The article describes the most productive literary games and exercises tested during the extracurricular reading lessons in grades 3–4.
Опис
Ключові слова
повторення, запам’ятовування, читацька підготовка, педагогічна практика, експериментальний проект, урок позакласного читання, літературні ігри, вправи, повторение, запоминание, читательская подготовка, педагогическая практика, экспериментальный проект, урок внеклассного чтения, литературные игры, упражнения, revision, memorizing, reading preparation, teaching practice, experimental project, extracurricular reading lesson, literary games, exercises
Цитування
Ємець А. А. Особливості організації повторення вивченого на уроках позакласного читання в сучасній початковій школі / А. А. Ємець, О. М. Коваленко, Г. В. Левандовська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 16. – С. 53–65.