Кафедра філософії : [107] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Нормативність філософського дискурсу: Pro et contraБаумейстер, А.; Білий, O.; Бойченко, М.; Васильченко, А.; Дахній, А.; Йосипенко, С.; Кобець, Р.; Навроцький, В.; Панич, О.; Сепетий, Д.; Синиця, A.; Шрамко, Я.; Култаєва, М.; Белый, О.; Дахний, А.; Кобец, Р.; Навроцкий, В..; Култаева, М.; Baumeyster, A.; Bіliy, O.; Boychenko, M.; Vasylchenko, A.; Dakhnii, A.; Yosypenko, S.; Kobets, R.; Navrotskyi, V.; Panych, O.; Sepetyi, D.; Synytsia, A.; Shramko, Ya.; Kultaeva, M.
2021-05-13АНАЛІЗ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ДЕВІАЦІЙ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІМарчак, О. Ю.; Marchak, O.
2019-05-16Інтеркультурна комунікація як чинник виховання гармонійної і культурної людиниТриняк, М. В.; Trinyak, M.
2019-12-06Творча спадщина Григорія Сковороди: філософсько-педагогічний контекстПилипенко, С. Г.; Pilipenko, S.
2019-12-07Проблеми економічного виховання і творчість М. ГоголяДоля, А. С.; Dolya, A.
2019-05-16Освіта як чинник національного самоствердження України: історія і сучасність (на матеріалі Слобожанщини)Радіонова, Н. В.; Радионова, Н. В.; Radionova, N.
2019-05-16Історична пам’ять: освітній і виховний потенціалКорж, Г. В.; Корж, А. В.; Korzh, G.
2019-04-26Трасформації освітніх стратегій: «Ризик навпаки»Садоха, О. В; Садоха, Е. В.; Sadokha, O.
2019-04-26Конотації землі у викликах сучасностіПилипенко, С. Г.; Pуlypenkо, S.
2019-04-26Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст.Радіонова, Н. В.; Радионова, Н. В.; Radionova, N.
2018-12-10Людина на шляху до краси з позицій філософіїКобзєва, І. О.; Кобзева, И. О.; Kobzeva, І.
2018-12-10Терапевтична функція філософської есеїстикиКобзєва, Ю. Ю.; Кобзева, Ю. Ю.; Kobzeva, Yu.
2018-12-10Філософ як громадський (публічний) інтелектуалДроботенко, М. О.; Дроботенко, М. А.; Drobotenko, M.
2019-04-26Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв’язок і взаємовпливCааков, С. О.; Saakov, S.
2020Representación en prácticas educativas: afirmaciones reales y replanteamiento de la tradición pedagógicaKultaieva, M.; Radionova, N.; Ivastchenko, O.; Grigorova, N.; Култаєва, М. Д.; Радіонова, Н. В.; Іващенко, О.; Григорова, Н. В.; Култаева, М. Д.; Радионова, Н. В.; Иващенко, О.
2020Логопедичний текст як активізатор інтелектуальної діяльності дитиниБірюкова, В.; Корнієць, К.; Бирюкова, В.; Корниец, Е.; Biryukova, V.; Корниец, K.
2020ОСВІТНЯ САМОДОСТАТНІСТЬ, АБО ШКОЛА НАВПАКИСадоха, О. В.; Варич, Н. І.; Садоха, Е. В.; Варич, Н. И.; Sadokha, О.; Varych, N.
2019УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПАНОРАМА В ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИМІРІСадоха, О. В; Варич, Н. І.; Садоха, Е. В.; Варич, Н. И.; Sadokha, О.; Varich, N.
2019-12-06Освітній потенціал діалогу культур на Слобожанщині ХІХ ст.Радіонова, Н. В.; Радионова, Н. В.; Radionova, N.
2019-12-17Педагогічні університети і безперервна педагогічна освітаКултаєва, М. Д.; Култаева, М. Д.; Kultaeva, M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107