Інтерактивне навчання як інструмент формування мовної особистості у сучасній початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто інтерактивне навчання як інструмент формування мовної особистості у сучасній початковій школі. Формування такої особистості вимагає залучення людини до процесу спілкування. Мовлення – це головний метод задоволення індивідуальних комунікативних потреб. Зазначено, що інтерактивне навчання є важливою та невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу. Використання інтерактивних методів на уроках англійської мови сприяє формуванню мовної особистості, учить дітей висловлювати власні думки, поважати думки інших, розуміти суть поняття «партнерство», ефективно працювати в команді, а також розвиває критичне мислення. The article examines interactive learning as a tool for the formation of language personality in a modern elementary school. The formation of such a personality requires the involvement of a person in the process of communication. Speech is the main method of meeting individual communicative needs. It is noted that interactive learning is an important and integral part of the modern educational process. The use of interactive methods in English lessons contributes to the formation of linguistic personality, teaches children to express their own opinions, respect the opinions of others, understand the essence of the concept of "partnership", work effectively in a team, and also develops critical thinking.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчання, освітній процес, англійська мова, студентські роботи, interactive learning, educational process, English language, student works
Цитування
Молчанова К. Інтерактивне навчання як інструмент формування мовної особистості у сучасній початковій школі / К. Молчанова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 66–67.