Ігрові методи і прийоми в організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі розкрито зміст організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу науково-теоретичних джерел визначено поняття затримки мовленнєвого розвитку і сформульовані основні методичні засади надання корекційної допомоги саме цій категорії дітей дошкільного віку. Провідними методами визначені ігрові прийоми педагогічного впливу на стан мовленнєвого розвитку. The content of the organization of correctional assistance to preschool children with delayed speech development is disclosed in the final qualification work. Based on the results of the analysis of scientific and theoretical sources, the concept of delay in speech development was determined and the main methodical principles of providing corrective assistance to this category of preschool children were formulated. Game methods of pedagogical influence on the state of speech development are defined as leading methods.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, затримка мовленнєвого розвитку, корекційна допомога, методи педагогічного впливу, розвиток мовлення, children of preschool age, delay in speech development, correctional assistance, methods of pedagogical influence, speech development
Цитування
Халіна Т. І. Ігрові методи і прийоми в організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. І. Халіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл. + дод.
Колекції