Ігрові методи і прийоми в організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку

dc.contributor.authorХаліна, Т. І.
dc.date.accessioned2024-03-07T13:32:24Z
dc.date.available2024-03-07T13:32:24Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ випускній кваліфікаційній роботі розкрито зміст організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу науково-теоретичних джерел визначено поняття затримки мовленнєвого розвитку і сформульовані основні методичні засади надання корекційної допомоги саме цій категорії дітей дошкільного віку. Провідними методами визначені ігрові прийоми педагогічного впливу на стан мовленнєвого розвитку. The content of the organization of correctional assistance to preschool children with delayed speech development is disclosed in the final qualification work. Based on the results of the analysis of scientific and theoretical sources, the concept of delay in speech development was determined and the main methodical principles of providing corrective assistance to this category of preschool children were formulated. Game methods of pedagogical influence on the state of speech development are defined as leading methods.
dc.identifier.citationХаліна Т. І. Ігрові методи і прийоми в організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. І. Халіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14289
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectзатримка мовленнєвого розвитку
dc.subjectкорекційна допомога
dc.subjectметоди педагогічного впливу
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectchildren of preschool age
dc.subjectdelay in speech development
dc.subjectcorrectional assistance
dc.subjectmethods of pedagogical influence
dc.subjectspeech development
dc.titleІгрові методи і прийоми в організації корекційної допомоги дітям дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку
dc.title.alternativeGame methods and techniques in the organization of correctional assistance for preschool children with delayed speech development
dc.typeOther
Файли
Колекції