Ігрові вправи, як засіб корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз ігрових вправ, як засобу корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “дислалія”, “функціональна дислалія”, “ігрові вправи”. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на виправлення порушень звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. In the diploma work the theoretical analysis of game exercises as a means of correction of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia. A definitive description of the key concepts of the study: "dyslalia", "functional dyslalia", "game exercises". The components, criteria, indicators and levels of formation of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia. A correctional technique has been developed and experimentally tested, which is aimed at correcting disorders of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia.
Опис
Ключові слова
дошкільники, дислалія, функціональна дислалія, звуковимова, корекція, preschoolers, dyslalia, functional dyslalia, sound pronunciation, correction
Цитування
Литвин В. Г. Ігрові вправи, як засіб корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. Г. Литвин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 77 с. : іл., табл. + дод.
Колекції