Ігрові вправи, як засіб корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією

dc.contributor.authorЛитвин, В. Г.
dc.date.accessioned2024-03-04T16:42:53Z
dc.date.available2024-03-04T16:42:53Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз ігрових вправ, як засобу корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “дислалія”, “функціональна дислалія”, “ігрові вправи”. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на виправлення порушень звуковимови дошкільників з функціональною дислалією. In the diploma work the theoretical analysis of game exercises as a means of correction of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia. A definitive description of the key concepts of the study: "dyslalia", "functional dyslalia", "game exercises". The components, criteria, indicators and levels of formation of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia. A correctional technique has been developed and experimentally tested, which is aimed at correcting disorders of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia.
dc.identifier.citationЛитвин В. Г. Ігрові вправи, як засіб корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. Г. Литвин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 77 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14241
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдошкільники
dc.subjectдислалія
dc.subjectфункціональна дислалія
dc.subjectзвуковимова
dc.subjectкорекція
dc.subjectpreschoolers
dc.subjectdyslalia
dc.subjectfunctional dyslalia
dc.subjectsound pronunciation
dc.subjectcorrection
dc.titleІгрові вправи, як засіб корекції звуковимови дошкільників з функціональною дислалією
dc.title.alternativeGame exercises, as a means of correction of the sound pronunciation of preschoolers with functional dyslalia
dc.typeOther
Файли
Колекції