Дидактична гра як засіб розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості засвоєння математичних уявлень молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку. Розроблено методичні рекомендації до застосування дидактичних ігор під час розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the development of elementary mathematical concepts in younger schoolchildren with intellectual disabilities was carried out. Peculiarities of assimilation of mathematical concepts by younger schoolchildren with intellectual development disorders are considered. Methodological recommendations for the use of didactic games during the development of elementary mathematical concepts in younger schoolchildren with intellectual disabilities have been developed.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, інтелектуальні порушення, дидактична гра, елементарні математичні уявлення, younger schoolchildren, intellectual disabilities, didactic game, elementary mathematical ideas
Цитування
Шевченко І. Д. Дидактична гра як засіб розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / І. Д. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл. + дод.
Колекції